Burujabetzaren aurkezpena / Propuesta de una agrupación electoral Soberana y Democrática


Herri Batzarren antolaketarako eta Herri Subirauen kudeaketarako tresna Sozio Plotikoaren aurkezpena.
Presentación de la propuesta Socio-Política Burujabetza Democracia-Directa en Gernika.